Fejtón (Pre mysliacich vyznávačov fitness)

Fejtón (Pre mysliacich vyznávačov fitness)

Vážení mysliaci vyznávači fitness!

Ako je známe, mnohí cvičenci dokonale precvičia svoje telo, no zabúdajú na svoj najtvarovateľnejší orgán – mozog. Pripravil som teda pre vás súbor cvičení na túto zaostávajúcu partiu. Tu je príklad vzorového tréningu:

CVIKY NA PRECVIČENIE MOZGOVÉHO APARÁTU:

- uvažovanie v stoji:

2 ľahké myšlienkové pochody – na zahriatie, potom 1 ťažký myšlienkový pochod do zlyhania

- predvídanie v sede:

pochody a myšlienky ako v predchádzajúcom cviku, avšak bez použitia cheatingu

- zamýšľanie sa v predklone

pochody a myšlienky ako v predchádzajúcom cviku – vhodné na dokonalé prekrvenie a napumpovanie zadnej časti mozgovne

- negovanie protichodných myšlienok

3 pochody po 10 myšlienok (nevhodné pre rozdvojené osobnosti)

- kvantovanie fyzikálnych zákonov z hora

2 pochody po 8 myšlienok (odporúčam doplniť si vzdelanie o anatómii magnetického poľa)

- matematické zákony s rukami za hlavou

3 pochody po 12 myšlienok

- pripomienky k záverom zospodu  

2 pochody po 8 myšlienok (dôraz treba dávať najmä na negatívnu fázu myslenia)

- skracovanie vyjadrení

3 pochody po 20 myšlienok

a na záver

- dvíhanie sebavedomia vo vise

3 pochody po 15 myšlienok

Som presvedčený, že tento program vám pomôže v rozvoji vašej osobnosti. Odporúčam ho vykonávať minimálne 3-krát do týždňa, najlepšie počas pracovnej doby. Výsledky by sa mali dostaviť do dvoch mesiacov. Pred začatím cvičenia sa poraďte so svojím psychiatrom. Príjemnú zábavu, a veľa pozitívnych myšlienok, vám praje

váš GURU

Autor textu:

Keram Artepšeman

FitnessGuru